Befeko Techniek  logo
naviagti home Managementservices factories mixing viscoject Managementservices news companies

 

Some expertise?

Even iets er tussendoor: Beurs INDUSTRIAL PROCESSING!!

Op de Jaarbeurs in Utrecht stonden wij als Befeko tezamen met de firma Polydesign BV. Een niet al te grote stand maar wel effectief.

           

On the fair Industrial Processing in the City of Utrecht we presented our company together with the company Polydesign BV. We contacted many of our old and new clients

 

Wat hebben wij onder andere gedaan?

Organisational:

For an enterprise with worldwide subsidiaries we reduced the huge maintenance costs. Contact us for more information.

Strategic planning: We can help you construct/ develop your strategy for production, site accommodation -> our expertise leads you to new routes and ideas.

What about implementation of these ideas? If you wish: We do it for you!

Organisatorisch:

Voor een onderneming met vestigingen World-wide, is een enorme kostenreductie doorgevoerd in de onderhoud sfeer.

Tijdens een persoonlijk gesprek kunnen wij U hierover iets meer vertellen.

Strategische planvorming: Wilt U een strategisch bouw- en/of productieplan -> onze ervaring brengt U tot nieuwe inzichten. Het toepassen erna, hoe gaat U dat doen? Wij zetten, indien U dit wenst, onze mensen voor U in!

 

Industrial Project Management

Not only small but also very large multidisciplinary projects (ie: civil, processing, organisation, etc.) in the food and pharmaceutical industry.

You can save a lot of money using our draft of financial and activity time schedules. By hiring our multidisciplinary experts will give you peace of mind for the future of your company. Scheduling, designing, detailing, realising, making it work, following up.

Industrieel Projectmanagement

Héél kleine projecten tot en met zéér grote multidisciplinaire (bouw-, procestechniek-, organisatorisch, etc.) in de food en de pharma.

Van te voren een grove financiële en tijdsplanning (door ons laten) opzetten loont de moeite. Vervolgens gedetailleerd uitwerken. Het daarna door een

ervaren projectmanager van ons laten uitvoeren, geeft U rust en financiële zekerheid voor de toekomst. Planvorming, engineering, realisatie, in bedrijfstelling, nazorg.

 

This example of a network schedule is quite a simple one as our clients do not want their projects shared on the worldwide web.

Would you like to see our extensive list of satisfied clients?

In bovenstaande voorbeeld planning kunt U een vereenvoudigde netwerkplanning zien. Onze relaties stellen het namelijk niet op prijs een planning van hun projecten op internet terug te zien.

Een lange lijst van bedrijven kunnen wij tot onze tevreden relaties rekenen.

 

Trouble shooting

Sometimes products developed in the laboratory are unable to be produced industrially. We tackle problems in different (and sometimes unorthodox) ways than others may which leads to very good solutions. We like the challenge of solving processing, production and organisational problems.

Het produceren van bepaalde producten was in een bepaald bedrijf niet mogelijk. Doordat wij op een iets andere manier een probleem benaderen respectievelijk aanpakken, hebben wij de goede oplossingen geleverd.

Voor proces- en productietechnische, maar ook organisatorische problemen schrikken wij niet terug.

 

Mixing technology

Many products cannot be mixed. We have much experience in solving mixing problems with such solutions that have strange flow behaviours.

We have successfully mixed liquid-liquid and/ or powder-liquid mixtures of both newtonian and non-newtonian flow behaviours.

Mengtechniek

Vele producten kunnen moeilijk en soms niet gemengd worden. Door onze inzichten krijgt U het meestal toch voor elkaar.

Vloeistof-vloeistof en/of poeder-vloeistof mengsels van zelfs tixotropische vloeistoffen zijn door ons gemengd.

 

Factory of the future
We can perfectly support you with your theoretical (activity and financially) and also expanding your company within the next 3 - 5 - 10 years. A time span of less than one year between first contact and the actual civil works starting date is very achievable.
Our expertise started in the pharma and food industry. Today we also support other industries.

  

Fabriek van de toekomst

Wij kunnen U uitstekend helpen met het theoretisch (planmatig en financieel) maar ook werkelijk opzetten van uw productie/ bedrijf over 3 - 5 - 10 jaar.

Een termijn van minder dan één jaar tussen eerste contact en daadwerkelijke start van de bouw is vaker mogelijk, dan U denkt.

Onze eerste ervaringen liggen in de voedingsmiddelen en pharma industrie. Ondertussen zijn wij in staat ook andere industrieën te bedienen.

 

Founded in 1938: Are we outdated?

We were founded in 1938 according to the Chamber of Commerce. We started building steel-structures and components in the City of Maarssen, The Netherlands. After the fifties we moved to the City of Utrecht, The Netherlands. Further activities in machining stainless steel and jobbing were gained. In 1993 we also started building/ delivering machines and solutions to the food and pharmaceutical industry. Very large projects like moving a complete milk-powder-spray-drying  factory from Germany to Holland. The setting up from scratch of a large pastry factory to actual realisation had a positive impact within our company. We not only started accepting enormous projects but also small and simple questions have been solved by us. In the year 2000 we continued our business in the City of Nieuwegein, The Netherlands. Between 2000 and 2003 we had a tough time. After 2003 we had special projects like an Ice-cube-factory, an Inkfactory, an Enzymatic Interestification Factory, Potatoe processing/ production and several Pastry factories. For our near and far future we developed several activities. In 2013 we celebrated our 75th anniversary. We continue with our fresh and innovative ideas. 

Ons bedrijf is in 1938 geboren: Zijn wij oud ?

Van oorsprong in 1938 (zie inschrijving Kamer van Koophandel) opgericht. Aanvankelijk als las-constructie bedrijf in Maarssen begonnen. Na de 50-er jaren van de vorige eeuw, verhuisd naar Utrecht. Daar kwam het roestvast-staal-bewerken in de vorm van jobbing bij. In 1993 verdergaand naar het leveren van machines en oplossingen voor de voedingsmiddelen en pharma industrie. De grotere projecten zoals een complete fabrieksverhuizing voor een melkpoederfabriek en nieuwbouw van de grootste banketfabriek, van het witte vel beginnend tot en met de uiteindelijke realisatie, zijn kenmerkend geweest voor deze periode. Niet alleen zeer grote, maar ook eenvoudige kleine problemen hebben wij aangepakt. In 2000 zijn wij in Nieuwegein verder gegaan. Na een moeilijke periode (2000-2003) is het bedrijf in rustiger vaarwater terecht gekomen. Het oppakken van kleine projecten, maar ook de realisatie van een ijklontjesfabriek en daarna de opzet van een Inktfabriek voor China, een Enzymatische Omesteringsfabriek, Aardappel processing/ productie en enkele Banketbakkerijen werden als speciale projecten doorgevoerd. In 2013 bereikten wij de respectabele leeftijd van 75 jaar. Momenteel starten wij, voor onze nabije en verre toekomst, meerdere ontwikkelingen op. Met frisse elan gaan wij verder met onze frisse en innovative ideeën.

 

Settling down and trusting your future !!!

Choosing Befeko assures you a quick and adequate route to be followed. You will quickly know how to realise your production strategy (costs, logistics, production/ processing) and accommodation strategy and how to reach your positive ROI.
Do we have to deliver goods and/or services? Our statement: What has been promised must to be done!

Rust en zekerheid voor uw toekomst !!!

Gaat U met ons in zee, dan kunt U verzekert zijn van een snelle planvorming. U weet in vrij korte tijd, hoe uw productieplannen (kosten, logistiek, procesvoering, behuizing) gerealiseerd kunnen worden en wat het allemaal gaat opleveren.

Moeten wij iets leveren, goederen of een dienst? Onze stelling is: Wat beloofd is, moet gedaan worden!

 

Siloguarding and safety devices.

Befeko has solved many problems in liquid and powderhandling systems. We are qualified as experts in these areas. We have used, among others, devices from Mollet GmbH to solve problems. We therefore act as their representatives for the Benelux. Mollet has devices for under and over pressure. Their level safety devices and level measurement devices have an extremely high quality. You can find applications in the food and pharmaceutical industry. But other industries like concrete, cereol etc. production do use these devices as well.

Both Mollet as well as Befeko have had in 2013 a special year this year as Mollet had it's 30th anniversary.

If you would like to receive information about Mollet, we would be happy to send it to you. For digital information please click here to get the Mollet GmbH website. Befeko has been representing the Mollet GmbH enterprise since 1995.

Silobewaking en beveiligingsapparatuur.

Befeko heeft in de vloeistof- en poeder-technologie veel problemen op moeten lossen. Wij zijn specialisten in deze materie. Hierdoor werden wij de vertegenwoordiger van Mollet GmbH voor de Benelux. Mollet voert apparatuur voor de beveiliging van silo's tegen overdruk en onderdruk. Verder is de apparatuur voor niveau-bewaking en niveau-meting van uitzonderlijke kwaliteit. Deze producten zijn met name voor de food en pharma uitermate geschikt. In andere industrieën is deze apparatuur ook met succes toegepast.

Het jaar 2013 was ook voor Mollet een bijzonder jaar: Het 30 jarig jubileum. Wilt U van ons informatie ontvangen, dan zenden wij U dit graag toe. Wilt U digitale informatie, klik dan hierop. U komt automatisch bij Mollet GmbH terecht.Befeko vertegenwoordigt sinds 1995 de firma Mollet GmbH.

 

Strategic partnership with Royal Saan BV !

Moving small and big companies involves The Royal Saan BV. In The Netherlands this company has already proven her skills. Just refer to the transport of a Boeing 747 from Schiphol to the Aviation Museum in Almere. Many huge bridges to be mounted by means of large hydraulic cranes. Small (but very heavy) production devices and big production (like Food industry) lines to be moved/ placed exactly and without damage. Too many to be mentioned.

Befeko has a strategic alliance with Royal Saan BV. Befeko is happy to be able to recommend our business partner The Royal Saan BV to you.

For more information about Royal Saan, please click here. To contact Royal Saan please send an e-mail to; s.smits@saan.nl

Strategische alliantie met Koninklijke Saan BV!

Bij het wereldwijd verhuizen van kleine en grote bedrijven wordt Koninklijke Saan ingeschakeld. Maar ook Nationaal heeft Koninklijke Saan haar sporen verdiend. Denk aan het verhuizen van een complete Boeing 747 van Schiphol naar het Luchtvaartmuseum in Almere. Vele grote bruggen, die met zwaar materieel geplaatst moeten worden. Kleine (maar zware machines) en grote machineparken (ook in de voedingsmiddelen industrie) verhuizen/ nauwkeurig en onbeschadigd monteren. Het is teveel om op te noemen.

Befeko heeft met Koninklijke Saan een strategische alliantie. Wij kunnen Koninklijke Saan warm bij onze relaties aanbevelen.

Voor informatie over Koninklijke Saan BV kunt u hier klikken. Wilt U een mail naar Koninklijk Saan BV sturen; klik dan op s.smits@saan.nl

         
 
         
Copyright © 2010 Befeko Techniek BV.   All rights reserved.   Terms of Use  |  Privacy Policy
home Managementservices factories mixing viscoject Managementservices news companies